Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het ondersteunen van instellingen die bijdragen aan een leefbare wereld vinden wij een integraal onderdeel van ons ondernemen.
inVentiv steunt als toegewijd sponsor de Stichting Hulphond. Deze Stichting leidt al 25 jaar hulphonden op voor mensen met een motorische of auditieve beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re-)integratie in de samenleving te bevorderen. Tevens dragen wij ons steentje bij door sponsoring van lokale verenigingen.

Naast het leveren van een financiële bijdrage vindt inVentiv het bieden van praktische steun minstens zo belangrijk. inVentiv is de partner bij capaciteitsproblemen. Dit uit zich ook buiten de branche waarin wij sterk zijn. Zo helpen we al een aantal jaren Beweging 3.0 in de regio met het bieden van een aantal helpende handen die kunnen ondersteunen bij de door het zorgcentrum georganiseerde activiteiten. Voor onze medewerkers is het leuk en leerzaam om op een hele andere manier hun capaciteiten in te zetten.

inVentiv wil ook een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. Wij stimuleren het reizen met het openbaar vervoer bij onze medewerkers en vergoeden alle OV kosten. Voor collega’s die gebruik maken van een lease auto gaan we uit van een auto in de lage (energiezuinige) bijtelling categorieën.