Uitgangspunt

In dit project hebben wij de overvoer van collectieve pensioencontracten tussen twee verzekeringsmaatschappijen verzorgd. Deze collectieve pensioencontracten dienden te worden geconverteerd naar een bestaand collectief pensioen product van de overnemende verzekeraar. De uitgangspunten van de twee producten waren totaal verschillend, ook waren de contracten nog niet wetgeving proof.

De uitvoering

De contracten zijn geïnventariseerd en stuk voor stuk wetgeving proof gemaakt en omgezet in een aanbieding binnen het bestaande product. Hiervoor zijn eerst de collectieve pensioen contracten bij de overdragende verzekeraar opgezegd. Via de tussenpersoon zijn de nieuwe aanbiedingen verstrekt.
Het inVentiv team bestond uit een drietal pensioenspecialisten. Afhankelijk van de respons vanuit het intermediair en de klant werd de benodigde ondersteuning aangevuld met een flexibele schil van medior projectmedewerkers.

Resultaat

Het resultaatsuitgangspunt voor de opdrachtgever was om 85% van de klanten te behouden. Door de inzet van de inVentiv medewerkers heeft de opdrachtgever 90% van de contractanten behouden! Deze klanten hebben nu een nieuw pensioenproduct met de juiste voorwaarden, zijn wetgeving proof en hebben dezelfde of een voordeligere premie. De opdrachtgever heeft het oude contract- en polissysteem geheel kunnen afstoten.

Rendementsverbetering gesprek