Disclaimer

Disclaimer
inVentiv en de met haar gelieerde ondernemingen besteden veel zorg aan de juistheid van de informatie op deze website. Het is desondanks mogelijk dat zich op de website verouderde, incomplete en/of incorrecte informatie bevindt. inVentiv is dan ook niet aansprakelijk voor schade, die de gebruiker van deze website op welke manier ook lijdt als gevolg van het raadplegen van de website en het gebruik maken van de informatie daarop.
Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover inVentiv geen controle heeft. inVentiv draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die (externe) servers.

© 2016, inVentiv
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan inVentiv of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van inVentiv.