Wetgevingsmaatregel

Een organisatieversterker die voor je werkt

Controle beleggingsproducten i.v.m. WABEKE norm

Onderzoek naar en vastleggen van ontbrekende historie gegevens van 30.000 dossiers in verband met de ‘Generieke Verbeter maatregel’

De uitvoering

In overleg met de opdrachtgever is een volgorde vastgesteld voor de aanpak van de diverse categorieën. Er is een splitsing gemaakt in een tweetal teams, zodat de diverse werkstromen gelijktijdig konden worden aangepakt.
Er was per categorie een totaallijst beschikbaar van de te verwerken dossiers. De teamleider maakte wekelijks een planning. Op basis van deze planning werden door de individuele medewerkers de dossiers behandeld en gecontroleerd.
Het inVentiv projectteam bestond uit een teamleider en 6 senior medewerkers.

Projectmonitor

inVentiv had voor dit project een specifieke projectmonitor ingericht. In deze monitor is de geplande werkvoorraad opgenomen, per week, alsmede is hierin zichtbaar wat de gerealiseerde aantallen zijn. Deze projectmonitor bood hiermee volstrekte transparantie in de te verwerken aantallen in relatie tot de beschikbare tijd die voor het project beschikbaar was. Wekelijks overlegde de teamleider van inVentiv de voortgang aan de hand van het geplande aantal dossiers en de werkelijk verwerkte aantallen met de opdrachtgever. Tevens werden in dit overleg alle zaken besproken welke noodzakelijk waren voor de goede doorstroming van het project alsmede de planning voor de daarop volgende periode.

wetgevingsmaatregelen inVentiv in vergadering