Wat doen wij?

Een organisatieversterker die werkt

Organisatieversterkers

inVentiv is gespecialiseerd in het uitvoeren van opdrachten en projecten binnen met name de bank- en verzekeringssector. Als organisatieversterkers ondersteunen wij op diverse wijzen front- mid- en backoffice activiteiten voor diverse organisaties in deze sector. De bank en verzekeringssector is onderhevig aan constante wijzigingen. Het is een periode van snelle veranderingen, toenemende wet- en regelgeving, risico’s en veranderend gedrag van klanten. Wij zorgen ervoor dat onze klanten deze veranderingsslag kunnen doorvoeren en ondersteunen onze klanten in hun bedrijfsprocessen. Dit doen wij door piekbelastingen, bijvoorbeeld door premieherziening, product-innovatie, achterstanden, prolongaties of wetswijzigingen, op te vangen zónder dat het bedrijfsproces van de klant belast wordt. Incidenteel of structureel in de vorm van een flexschil.

Waarom kiezen voor inVentiv….

Bekijk hier de ervaringen van onze klanten.

Rendementsverbetering

“het resultaat was verbluffend en ook nog lagere kosten voor de toekomst.”

Lees meer..

Wetgevingsmaatregelen

“Perfecte oplossing voor het ontstane extra werk en ook nog tegen een vaste prijs gerealiseerd.”

Lees meer..

Kostenreductie

“Het resultaat was perfect voor de opdrachtgever, lagere kosten voor in de toekomst.”

Lees meer..


Rendementsverbetering

Uitgangspunt

In dit project hebben wij de overvoer van collectieve pensioencontracten tussen twee verzekeringsmaatschappijen verzorgd. Deze collectieve pensioencontracten dienden te worden geconverteerd naar een bestaand collectief pensioen product van de overnemende verzekeraar. De uitgangspunten van de twee producten waren totaal verschillend, ook waren de contracten nog niet wetgeving proof.

De uitvoering

De contracten zijn geïnventariseerd en stuk voor stuk wetgeving proof gemaakt en omgezet in een aanbieding binnen het bestaande product. Hiervoor zijn eerst de collectieve pensioen contracten bij de overdragende verzekeraar opgezegd. Via de tussenpersoon zijn de nieuwe aanbiedingen verstrekt.
Het inVentiv team bestond uit een drietal pensioenspecialisten. Afhankelijk van de respons vanuit het intermediair en de klant werd de benodigde ondersteuning aangevuld met een flexibele schil van medior projectmedewerkers.

Resultaat

Het resultaatsuitgangspunt voor de opdrachtgever was om 85% van de klanten te behouden. Door de inzet van de inVentiv medewerkers heeft de opdrachtgever 90% van de contractanten behouden! Deze klanten hebben nu een nieuw pensioenproduct met de juiste voorwaarden, zijn wetgeving proof en hebben dezelfde of een voordeligere premie. De opdrachtgever heeft het oude contract- en polissysteem geheel kunnen afstoten.


Wetgevingsmaatregelen

Controle beleggingsproducten i.v.m. WABEKE norm

Onderzoek naar en vastleggen van ontbrekende historie gegevens van 30.000 dossiers in verband met de ‘Generieke Verbeter maatregel’

De uitvoering

In overleg met de opdrachtgever is een volgorde vastgesteld voor de aanpak van de diverse categorieën. Er is een splitsing gemaakt in een tweetal teams, zodat de diverse werkstromen gelijktijdig konden worden aangepakt.
Er was per categorie een totaallijst beschikbaar van de te verwerken dossiers. De teamleider maakte wekelijks een planning. Op basis van deze planning werden door de individuele medewerkers de dossiers behandeld en gecontroleerd.
Het inVentiv projectteam bestond uit een teamleider en 6 senior medewerkers.

Projectmonitor

inVentiv had voor dit project een specifieke projectmonitor ingericht. In deze monitor is de geplande werkvoorraad opgenomen, per week, alsmede is hierin zichtbaar wat de gerealiseerde aantallen zijn. Deze projectmonitor bood hiermee volstrekte transparantie in de te verwerken aantallen in relatie tot de beschikbare tijd die voor het project beschikbaar was. Wekelijks overlegde de teamleider van inVentiv de voortgang aan de hand van het geplande aantal dossiers en de werkelijk verwerkte aantallen met de opdrachtgever. Tevens werden in dit overleg alle zaken besproken welke noodzakelijk waren voor de goede doorstroming van het project alsmede de planning voor de daarop volgende periode.


Kostenreductie

Project uitvoering prolongatie bij een assurantietussenpersoon

Dat een project snel in te richten is en ook niet lang hoeft te duren om rendement te geven voor de opdrachtgever is in deze zeer duidelijk. De voorbereidende fase bedroeg 2 dagen en de uitrol was exact 1 maand, de periode tot de eerstvolgende prolongatie.
Door onvolledige administratie van de polissen moest maandelijks de prolongatie handmatig worden gedaan. Gekozen werd om de eigen back-office de administratie te laten bijwerken, zodanig dat de gegevens correct in het administratiesysteem zouden komen. De prolongatiecyclus die op dezelfde afdeling ook werd verwerkt was een vertragende factor in de uitvoering van dit onderhoud, aangezien deze maandelijks handmatig moest worden uitgevoerd.

De uitvoering

Alle administratieve prolongatiewerkzaamheden zijn uit het werkproces van de backoffice afdeling gehaald en tijdelijk door de inVentiv medewerkers uitgevoerd. Hierdoor kon de focus van de backoffice van de opdrachtgever op het wegwerken van de werkvoorraad gevestigd zijn, terwijl de prolongatie werkzaamheden op een goede manier doorgang vonden. Na onze inzet kon de prolongatie vanaf deze datum volledig automatisch maandelijks uitgevoerd worden.

Het inVentiv projectteam bestond uit twee medewerkers met kennis van het systeem CCS level 7.